In de jaren 2020 is de situatie in Europa totaal veranderd.  
                                                   Het Russische leger heeft de macht overgenomen en Europa bezet.                                                         We worden vanuit Moskou geregeerd door èèn man.
                                                  Volgens zijn opvattingen wonen we nu in * Verenigd Europa * .

Een geregiseerde volksverhuizing vindt plaats. De Polen zijn naar de Ukraine verhuisd.
Uiteraard niet vrijwillig. In Nederland is de verplaatsing nog gaande.  De bewoners van de provincies Noord en Zuidholland, Utrecht en  Zeeland zijn al  grotendeels verhuisd naar Polen.
Zij die voor de afwikkeling nog belang zijn, hebben een pas om te blijven. 

Een ondergrondse beweging is bezig een netwerk te vormen.
De verbindingen tussen Nederland en Polen zijn problematisch. 
Er is geld nodig. Ruilmiddelen ! 
Bij de Nederlandse beweging in Polen ontbreekt van alles.

Een jongeman krijgt opdracht met een tjalkje naar Polen te varen .
Zijn eerste contakt moet hij in Kaliningrad zoeken.

     The Story of a Young Man in the turbulent time around the year 2020
page  1
page   2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
  De geschiedenis van een jonge man
                 in de turbulente jaren omstreeks anno 2020.
page 8
page 9
page 10
page 11
page 12
page 15
page 16
page13
page 14
deze page nog niet
deze page nog niet
deze page nog niet
deze page nog niet
deze page nog niet
                                                   Nieuwsbron:nu.nl / buitenland (23-11-2011)
Rusland dreigt met raketten bij EU-grens .
De Russische president Dmitri Medvedev heeft de Verenigde Staten
gedreigd met installatie van raketten aan de grenzen met de NAVO-landen.
'Rusland zal moderne offensieve wapens opstellen die het raketschild 
kunnen doorbreken en vernietigen',

Er wordt al een radarwaarschuwingssysteem in de Russische exclave
Kaliningrad aan de Oostzee in gebruik  genomen.
Ook de kernwapen-opslagplaatsen in Rusland worden al beter beveiligd.
Eerder had Moskou al korte-afstandsraketten in Kaliningrad gestationeerd
om zo de grenzen met de Europese Unie te beschermen.
Wat er aan vooraf ging